top of page
Viceloader
logo Viceloader official

VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Flexibilní automatizace Viceloader je určena pro manipulaci s upínači a obrobky ze zásobníku na stůl výrobního stroje, např.

pro výměnu obrobků u CNC-obráběcích strojů.

Jedná se o univerzální automatizaci pro výrobní stroje pro nasazení v různých odvětvích průmyslu. Ve spojení s výrobním strojem tvoří Viceloader jeden celek. Viceloader je možno připojit ke stroji z přední nebo z boční strany, aniž by zabíral přístupový prostor pro obsluhu stroje. Viceloader je možno kombinovat s prakticky každou technologií v oblasti výroby.

POUŽITÍ

Použití Viceloaderu umožňuje extrémní nárůst produktivity jím automatizovaného stroje. Pracovník osazuje zásobník upínači

s obrobky v době, kdy stroj pracuje. Zásobník je natolik objemný, že stroj je schopen samostatně bez další obsluhy pracovat několik hodin až celou směnu. V této době se pracovník může věnovat plnění jiných úkolů. Jeden operátor tak může obsluhovat až 6 strojů současně. Nyní bude možné pracovat v celých směnách nebo o víkendech bez zaměstnanců.

 

Výsledkem je drastické snížení přímých nákladů. Viceloader se během několika málo měsíců zcela amortizuje a pomůže tak i v dobách krize při snížení počtu zaměstnanců zajistit plynulost výroby.

POSTUP PRÁCE

Viceloader se přistaví k automatizovanému stroji a zapojí se elektrický a komunikační kabel. To vše zvládne jeden pracovník bez použití dalších manipulačních zařízení nebo komplikovaného propojování se systémy stlačeného vzduchu apod. Poté se zásobník osadí upínači s obrobky. Po spuštění manipulátor vyjme ze zásobníku upínač s obrobkem a přenese jej do CNC-obráběcího stroje, který je vybaven jakýmkoliv dostupný systémem nulového bodu. Po opracování je upínač s obrobkem vrácen zpět do zásobníku a celý proces se opakuje bez obsluhy.

POPIS ZAŘÍZENÍ

Mechanická konstrukce mobilní automatizace Viceloader je jednoduchá a lehce udržovatelná. Skládá se ze základního rámu, manipulátoru, zásobníku, řídicí jednotky a dle varianty z plechového opláštění. Viceloader je chráněn několika patenty.

Vlastní inovací je manipulátor. Speciální paralelní kinematika umožňuje přesnou manipulaci s těžkými břemeny při využití minimálního prostoru. Při vývoji manipulátoru hrála hlavní roli analýza pohybů činěných člověkem.

 

 

 

 

Manipulátor Viceloaderu má tak oproti běžným průmyslovým robotům a lineárním manipulačním zařízením co do potřeby místa a užitného zatížení velkou převahu, přitom je cenově výhodnější

a snadněji programovatelný. Manipulátor je poháněn třemi silnými motory s převodovkami.

Ovládací panel automatizace Viceloader
Viceloader  rameno automatizace

Pro řízení je využito plnohodnotné CNC ovládání, které je volně programovatelné. Tím je možné jednoduše naprogramovat všechny úkony. Kdokoliv, kdo je schopen obsluhovat CNC stroj, je schopen seřídit Viceloader. Potřebná doba školení jsou 2 – 4 hodiny.  

Připojení Viceloaderu a DMG 635V

INOVACE

Na základě své flexibility a  jednoduchosti je Viceloader ideálním mobilním řešením automatizace výroby od výrobní dávky 2 kusů až po velké série.

Díky tomu, že je Viceloader vybaven    plnohodnotným CNC řízením, je možné ho velmi jednoduše programovat. Adaptaci k    automatizovanému stroji provádí zákazník sám. Oproti průmyslovým robotům nejsou k instalaci nutné žádné speciální znalosti.

Pro Viceloader není nutný nákup žádných speciálních upínacích zařízení. S Viceloaderem je možné používat   veškerá stávající upínací zařízení a přípravky bez jejich dalších náročných modifikací.

Viceloader výrazně redukuje přímé náklady a tak se sám během několika málo měsíců zaplatí. 

Instalace Viceloaderu ke stroji DMG

Viceloader je jediné kompletně mobilní řešení automatizace na trhu. Viceloader tak může být vždy využit právě s tím strojem, který má být zrovna používán. Tím mohou být ušetřeny velké investiční náklady (každý stroj nemusí být  vybaven vlastní automatizací).

Díky manipulátoru s paralelní kinematikou, může být Viceloader přistaven ke stroji, aniž by zamezoval vlastnímu přístupu k automatizo-vanému stroji.

Viceloader je extrémně kompaktní (zabírá plochu 3 Europalet), díky čemuž může být využit i v malých dílnách. Pokud není zrovna používán, může být jednoduše odstaven.

Viceloader je kompletně poháněn elektrickou energií. Není třeba žádného stlačeného vzduchu nebo hydrauliky. Spotřeba energie je minimální.

Pro více informací nám prosím zanechte zprávu.

Rádi Vám co nejdříve odpovíme.

Viceloader team. 

Pro stažení aktuálního katalogu se prosím přihlašte nebo zaregistrujte. 

Zpráva odeslána!

bottom of page